Business Owner

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำลองดูการ์ด

ลองดูการ์ดคืออะไร แนะนำการใช้งานพื้นฐานเบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน สำหรับร้านค้า

อธิายวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของลองดูการ์ด สำหรับร้านค้า

คู่มือการทำกราฟฟิก

ข้อมูลแนะนำการทำภาพกราฟิกต่างๆ สำหรับการเปิดบัตรร้านค้าในลองดูการ์ด

แอปสำหรับร้านค้า

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Longdo Merchants สำหรับร้านค้า ใช้เพื่อบริหารจัดการสมาชิกและอื่นๆ (มีบน Android เท่านัั้น)